LUANDA - VIANA - PORTO AMBOIM - LOBITO - LUBANGO - HUAMBO - soyo